Пернишкият губернатор участва в заседанието на Комитета за наблюдение на Програмата за иновации

Пернишкият губернатор участва в заседанието на Комитета за наблюдение на Програмата за иновации

Областният управител на област Перник и представител на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион – Людмил Веселинов взе участие в Четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 г., което бе открито от Зам. Министъра на иновациите и растежа – Веселина Минчева. Членовете на комитета обсъдиха и одобриха методологията и критериите за подбор на операции по процедура за конкурентен подбор „ Зелени и цифрови партньорства за интелигентна трансформация“ както и подбор „Подкрепа за развитие на съществуващи иновационни клъстери“.  Представени бяха текущия напредък в изпълнението на ПНИИДИТ във връзка с информацията по чл. 40, параграф 1 от Регламент (2021/1060) ; Проекти по ПНИИДИТ, както и Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на платформата за стратегически технологии за Европа (STEP). В състава на Комитета за наблюдение са включени представители на министерства, държавни агенции, областни и общински администрации и на социално-икономическите партньори, на Европейската комисия, Сертифициращия орган, Одитния орган и други.