Осем проекта по национална програма реализира Радомир

Осем проекта по национална програма реализира Радомир

По Националната програма „За чиста околна среда“ на ПУДООС в Община Радомир ще бъдат реализирани осем проекта. „Когато се работи с енергия и желание, резултатите са налице. За първи път общината печели 4 проекта за малките населени места в рамките на една програма“, коментира кметът Кирил Стоев. В градския парк на Радомир ще бъде обособена и изградена площадка за стрийт фитнес. Предвижда се поставянето на комбинирани уреди за спорт, лостове, халки и др., в проекта „В природата няма почивен ден – зелена алея на спорта“ са заложени още закупуване на пейки и кошчета за отпадъци. В село Долни Раковец ще бъде изградена зона за спорт в рамките на проект „Облагородяване на зелени площи и създаване на зона за отдих и спорт“. Предвижда се да бъдат поставени уреди са спорт на открито, пейки, кошчета за отпадъци и ще бъде осъществено зацветяване около зелените площи, така че центърът на селото да стане още по приветлив и да събира все повече млади хора и деца. В село Дебели лаг ще бъде изградена зона за отдих и игра, като за целта ще бъде почистено и обособено пространство, ще бъдат закупени нови пейки и кошчета за отпадъци и детски съоръжения за игра. Пространството ще стане още по приветливо посредством зацветяване на площите. В село Дрен ще бъде изградена нова детска площадка в рамките на проект „Детска площадка сред чистата природа на с. Дрен. Проектът ще бъде реализиран с партньорството на неправителствената организация „Заедно за Дрен“. В рамките на проекта се предвижда да бъде почистено пространството на центъра и да бъдат закупени нови съоръжения за игра на децата – включително люлки и пързалки. Ще бъдат закупени нови пейки и кошчета за отпадъци. Проектите са с финансиране до 15 хиляди лева, списъкът на одобрените проекти бе публикуван в навечерието на 24 май, очаква се подписване на договорите и реализирането им с краен срок до 31 декември 2024г. В рамките на националната програма на територията на община Радомир са одобрени още четири проекта на образователни институции, които ще получат финансиране до 7500лв. а именно: ЦПЛР-ОДК, гр. Радомир, ОУ „Христо Ботев“ в с. Дрен, ОУ „Иван Вазов“ в с. Извор, ДГ „Радомирче“, гр.Радомир.