Жителите на „Тева“ останаха без футболно игрище, вдигат таксите за външни лица, ползващи школски помещения в Перник

Жителите на „Тева“ останаха без футболно игрище, вдигат таксите за външни лица, ползващи школски помещения в Перник

Изкуствено футболно игрище, както и ремонт на съществуващата детска площадка под бившата детска градина в квартал „Тева“ няма да има. Това стана ясно на заседанието на пернишкия минипарлавмент, проведено в навечерието на Празника на буквите – 24 май. Припомняме, че общинската администрация бе разработила проект, избран бе и изпълнител, за да може на определения терен да се изгради футболно игрище с изкуствена настилка, както и да се подменят всички съоръжения на площадката. Проектът беше на стойност малко над 199 000 лева.

След протест на жители на блокове 3 и 4, които не са съгласни да има площадка там, общината прекратява дейностите по изпълнение на този проект и ще пренасочи средствата за играждане на спортна площадка на друго място в града. Част от аргументите на жителите били, че площадката ще бъде осветена и може да се използва и във вечерни часове. Нещо, с което живущите не били съгласни. За заседанието бе изяснено, че средствата са точно определени за подобни спортни съоръжения и не могат да бъдат прехвърляни за други дейности, например за ремонти в училището на квартала, както предложи общинския съветник Радослав Червенков.

На своето заседание съветниците дадоха съгласие за създаването на дирекция „Сигурност“ в общината.

Общинският съвет в Перник прие и да се увеличат двойно таксите за ползване на помещения в общински училища от външни лица. Така таксата за наемането и ползването на голям салон вече ще е 20 лева, за малък – 16 лева на час, а ползването на класна стоя или друго помещение ще струва 8 лева на час.

Местните парламентаристи решиха и да бъдат обявени конкурси за управители и контрольори на шест общински предприятия в Перник, чийто единствен собственик на капитала е Община Перник.

Конкурсът ще бъде проведен от петчленна комисия. В нея трябва да бъде включен поне един правоспособен юрист и е един магистър по икономика, както и един магистър по медицина за лечебните заведения.Нови управители ще се търсят за ДКЦ-1, Детско и ученическо хранене, Градски транспорт – Перник, Общински гори – Перник. Нови контрольори пък ще имат Оилфонд , Общински гори – Перник, Профилакториума, Градски транспорт и Детско и ученическо хранене.