Ученици от Брезник спечелиха национален конкурс

Ученици от Брезник спечелиха национален конкурс

Председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев връчи грамоти на спечелилите първо място членове на клуб „Пътешественици из историята на Граово“ в национален конкурс на Министерство на образованието и науката. Конкурсът е обявен в началото на годината за ученически проекти по темата „Места и памет – ежедневието на евреите в България преди и след приемането на Закона за защита на нацията“, съобщиха от Държавен архив-Перник.

Изследователският проект на учениците Дейвид Георгиев, Илиян Стойнев, Румен Петров, Андрей Петров и Даниел Георгиев, подпомогнати от останалите членове и ръководителя на клуба Аниела Асенова, взе призовото място в конкуренция с ученици от цялата страна. Възпитаниците на Средно училище „Васил Левски“ – Брезник са насърчавани от класния ръководител Стела Панова в извънкласни прояви, свързани с изучаването на историята на Граово. В работата по наградения проект използваха архивни документи, съхранявани в Държавен архив – Перник и Централен държавен архив, записваха интервюта и спомени, участваха в теренни проучвания.