Младежи дискутираха екологични теми в ММЦ

Младежи дискутираха екологични теми в ММЦ

Дискусия по екологични теми се проведе в Международния младежки център в Перник. Какво е екологията и какви „зелени практики“ прилагаме в своето ежедневие, какви типове отпадъци генерираме в ежедневието си и как можем да ги намалим или ограничим с лесни дейности- това бяха част от темите на дискусията на младежите. За тях добрите зелени практики са свързани с разделното събиране на отпадъците, заместването на найлоновите торби за пазаруване с текстилни, компостирането и ограничаването на използването на различните съдове за еднократна употреба.
Гост на срещата беше зам.-кметът на Община Перник Стефан Кръстев, който също сподели добрите практики, които прилага семейството му. От него младежите научиха и интересни факти за ангажиментите на Община Перник, свързани с екологията.
На срещата младежите обсъдиха още рециклирането и по-добрите за природата действия, а именно ограничаване на потреблението и отказа от вещи, които не са жизнено необходими.
Дискутираха се и добрите практики за ограничаване на използването на различните видове опаковки и как може да се замести пластмасата, найлона и метала в ежедневието.
Младите хора споделиха своето мнение и идеи, а на следващата среща ще обсъдят с какви дейности могат да бъдат ангажирани младите хора на Перник за да направят заедно града по-чист и привлекателен за тях.
В срещата участва и представител на сдружение „Иновативен трансфер на знания“.