Свободните работни места на трудовия пазар в региона отново намаляха

Свободните работни места на трудовия пазар в региона отново намаляха

След като две поредни седмици предлаганите  през изминалата седмица свободни работни места на трудовия пазар в пернишко се увеличаваха, то през изминалата седмица те намаляха, макар и само с 3 и станаха 114. За съжаление, свободните работни места за безработни с висше образование  намаляха с 2 и в момента са 11.

И през изминалата седмица остана актуално предложението за работа на 10 сортировачи за Костинброд.

Освен тях, на трудовата борса в Перник през седмицата се предлагаха свободни места за: шофьор на товарен автомобил, психолози, опаковачи, продавач-консултанти, диагностик на МПС, чистач на производствени помещения, машинен оператор в производство на захарни изделия, търговски представител, обслужващи работници промишлено производство, машинни оператори производство на фармацефтични продукти, консултанти по продажбите, банков служител-финансова платежна институция, служители на гише в пощенска станция, общи работници, обслужващи кулинарен щанд,  събирачи на отпадъци- разделно, сладкар, рехабилитатор, куриер, помощник кухня, лекар, шивач, пощенски раздавачи, учител по математика, физика и астрономия,  инженер-конструктор, технолог, биолог, монтажник на комбинирани изделия, кредитен администратор, арматуристи, химик-аналитик, охранители, работници за озеленяване, социален педагог на 4 часа, главен специалист „Информационно обслужване“, технически сътрудник, обслужващи бензиностанция-газостанция, заместник-управители, търговски сътрудник, технически ръководител в строителството, работник товаро-разтоварна дейност,  консултанти по продажби, продавачи на билети, машинни оператори, чистач-хигиенист,  сервитьори, готвачи, бобиньор електрически машини, специалист контролни функции в търговията, аген събиране на вземания,

Ако анализираме пазара на труда в региона ще констатираме, че  въпреки че навлязохме в пролетния сезон, той все още е твърде мобилен и не се чувства осезателно предлагане на работни места в строителството.

През изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности,  а след тях и за производството.

И през отминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 103 свободни места и 11 за безработни висшисти.