С 13 милиона лева ще бъдат подпомогнати земеделски производители

С 13 милиона лева ще бъдат подпомогнати земеделски производители

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) реши да бъде предоставена помощ de minimis за 2024 г. на производителите на картофи, черупкови плодове и гъби в размер на общо13 000 000 лв. Финансовият ресурс е разпределен както следва:

– за картофи – 7 000 000 лв.

– за черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – 5 000 000 лв.

– за култивирани гъби – 1 000 000 лв.

Предоставянето на помощта е по искане на браншовите организации с цел компенсиране на част от завишените производствени разходи през годината, оставането им извън обхвата на обвързаното с производството подпомагане на доходите за зеленчуци Кампания 2023, липсата на квалифицирана работна ръка, както и редуващите се през предходните години неблагоприятни климатични условия.

Достъп до de minimis ще имат регистрираните земеделски стопани, отглеждащи картофи и черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) с допустими площи, декларирани по интервенцията „Основното подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ) за Кампания 2023. На подпомагане подлежат и производителите, отглеждащи култивирани гъби, с площите от Анкетен формуляр за стопанската 2022/2023 г.

Предстои ДФ“Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в МЗХ, да изготви указания за предоставяне на помощта.