Областният управител за потенциала на пернишкия регион

Областният управител за потенциала на пернишкия регион

Областният управител Людмил Веселинов взе участие в Първото заседание на подкомитетите по Фонда за справедлив преход към Комитета за наблюдение на програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г., което се проведе в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Форумът беше открит от зам.-министъра на регионалното развитие Юра Йорданова-Витанова и София Алвеш, директор на „Развитие на административен капацитет и изпълнение на програми II“ към  Генерална Дирекция Регионална и градска политика на  Европейска Комисия.

В заседанието участие взеха и г-н Александър Пандурски – Областен управител на област Кюстендил и г-жа Ива Радева – Областен управител на област Стара Загора.

Членовете на подкомитетите  бяха присъединени в срещата чрез онлайн връзка.

„Индустриалният сектор в Пернишка област има потенциал да продължи да се развива и да се приспособи към съвременните предизвикателства, като инвестира в устойчивост, иновации и качество на производството“, каза в своето приветствие Людмил Веселинов  и допълни „,Работниците в индустриалния сектор на Пернишка област трябва да бъдат въвлечени и да се превърнат в активни участници в процеса на зелена трансформация. Справедливият преход не само ще доведе до по-чиста и устойчива околна среда, но и ще създаде по-справедлива и благоприятна среда за работа и живот за всички в общността на Перник“.

На форума бяха представени важни моменти за състава, функциите и работата  на подкомитетите на областите Перник, Кюстендил и Стара Загора.

Основни теми в дневния ред на заседанието бяха свързани с енергийното обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност, както и механизми за подкрепа на работещите в засегнатите сектори, включително и чрез обучения за квалификация и преквалификация на кадрите.

В заключение бе представена и информация за актуализацията на Индикативната годишна работна програма за 2024г. и визия на Управляващия орган за бъдещи действия с оглед постигане на заложените цели.