След бурни дебати решиха окончателно за увеличението на пенсии! Кога ги дават?

 След бурни дебати решиха окончателно за увеличението на пенсии! Кога ги дават?

Всички, с изключение на представителя на Асоциацията на индустриалния капитал, гласуваха „За“ увеличението на пенсиите от 1 юли тази година

Окончателно пенсиите се увеличават с 11%. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) гласува актуализирането на пенсиите от юли.

Всички, с изключение на представителя на Асоциацията на индустриалния капитал, гласуваха „За“ увеличението.

До тук се стигна след като стана ясно, че има разминаване между прогнозните и реалните данни, от които зависи този процент и че ръстът всъщност трябва да е с 10 на сто. Темата предизвика политически престрелки и искане за свикване на извънредно заседание на Народното събрание.

По закон окончателното решение за процента се взема от Надзорния съвет на НОИ. Нужни са гласовете на 50 плюс един от членовете. Социалният министър предложи да се гласуват 11% актуализиране и нужните гласове бяха събрани.

Именно Надзорният съвет на НОИ е органът, който решава точния процент, с който да се актуализират пенсиите през юли. Той се изчислява по формула – 50% от инфлацията плюс 50% от ръста на осигурителния доход за определен период.