Повече посещения и читатели има читалището в Трън

Повече посещения и читатели има читалището в Трън

Основна за читалището и с днешна дата си остава библиотечно-информационната дейност. Читалищната библиотека, винаги е била един от приоритетите на читалищното ръководство. Това става ясно от отчет за изпълнение на дейността на народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895” по приетата програма за 2023 година, който беше разглеждан от Общински съвет-Трън, предаде Zapadno.com.

Основна цел в библиотечната дейност е привличане на читатели от най-ранна детска възраст. Към читалището функционират два отдела на библиотеката – за деца и възрастни. През 2023 година в библиотеката са регистрирани 1 309 читатели – 226 деца и 1 083 възрастни. Всяка година се увеличава бройката на желаещите да посещават читалищната библиотека.

През годината в библиотеката са направени 7 139 посещения, с 226 повече от 2022 година. Читалищната библиотека притежава фонд от 25 475 тома литература. През 2023 година новопостъпилата литература е 900 книги. От дарения от институции и частни лица са получени 335 книги. Закупени със средства от бюджета на читалището са 565 книги.

За популяризиране на дейността си читалищната библиотека организира открити уроци, беседи, разговори, кътове и витрини, културни мероприятия, свързани с книгата и  важни исторически дати и събития. Организират се и запознаване на учениците с изискванията, условията и начина за ползване на необходимата литература в библиотеката. Работи се и с най-малките деца с цел зараждане интерес към книгата. Мероприятия ,проведени в библиотеката са с цел да се повиши интереса към нея.

Използваните интернет възможности най-често са търсене на информация чрез Google и копирни услуги. Учениците имат възможност да търсят нужния им материал за учебната програма, да изготвят интересни презентации по отделни предмети, забележити дати и празници. В обособения информационен център в читалището се предоставят редица услуги на населението: копиране, принтиране, изпращане на електронна поща, сканиране, ламиниране, изработване на различни видове печатни материали – некролози, покани, диплянки, брошури и други. Всичко това се прави с цел да се улесни достъпа на местното население до услуги, свързани с новите технологии, става ясно от отчета.