Членовете на ЛРС „Руй“ в Трън отчетоха труден, но успешен ловен сезон

Членовете на ЛРС „Руй“ в Трън отчетоха труден, но успешен ловен сезон

Труден, но успешен е бил ловен сезон 2023-2024-та за членовете на Ловно-рибарско сдружение „Руй“ в Трън. Това отчете на  годишното събрание на Сдружението неговият председател Иван Искренов.

„С какво по- достойно можем да се похвалим сред ловната общественост, ако не с резултатите си. Отстреляни са  139 диви свине, 53 сърни, 17 вълка, 101 лисици, 1835 пъдпъдъка, 1648 гълъба, 21чакала, белки 7 и други. С най-добра слука могат да се похвалят дружинките на: Филиповци – 31 диви прасета, Вукан – 31, Мрамор – 12 и др. Това обаче съвсем не са голи числа. Зад тях стои упоритият и всеотдаен труд на Управителния съвет, председателите на дружинки, груповите отговорници и всеки член на Сдружението. През сезон – 2023-24 г. на територията, стопанисвана от сдружението са  поставени в изградените хранилки и солища 87 719 кг фуражи и сол на стойност 51 800 лева.  От разрешителни са събрани 47 600 лева, а събраните по чл. 37 от Закона за лова пари са 77 325 лева, от които 49%. ще се върнат в дружинките“, информира Иван Искренов.

Според него, мероприятията са извършени добре видно от констатациите на проверяващите органи. Все повече дружинки не се задоволяват само със средствата върнати им чрез сдружението, а допълнително събират пари и търсят спонсори.

Продължава направата на хранилки, изораване на дивечови ниви и изнасяне на храна в тежките зимни дни. Особено през тази тежка зима, благодарение на грижата на ловците, дивите животни не са гладували  и са преживели трудните условия. Благоустрояват се къпалата, правят се солища и др. които благоприятстват за усъвършенстване на естествената среда на обитаване на дивеча.  Просичат горски пътеки, оправят горски пътища и други мероприятия които влияят върху ефективността на лова.

Иван Искренов поясни, че важен елемент в работата на сдружението е борбата с вредния дивеч. По решение на общото събрание, сдружението е продължило да отпуска средства и за убит вреден дивеч. През изминалия ловен сезон са отстреляни 17 вълка; 80 лисици, 101 чакала, 7 белки.  Най-добри в това отношение са били дружинките на: Лева река – 6, Долна Мелна – 3 и Бусинци – 2.

Председателят на ЛРС “Руй“ сподели с тревога, че голяма част от ловните полета на сдружението попадат по Натура 2000.  Освен това, ловците са установили, че е нараснал чувствително броят на вълците, появили са се и чакали, дивата  котка и др. В тази връзка, според него, за да се разчита на добра слука в лова в бъдеще, ще трябва да се набележат конкретни мерки за намаляване на популацията на вълка и вредния дивеч в Трънско.

Според Иван Искренов, сериозен проблем за ловците е използването на горските пътища и тяхното състояние след дърводобив. Дълбоки коловози и почти пълна непроходимост. „Дърводобивните фирми ще трябва да си възстановяват пътищата и останалата инфраструктура която се  експлоатира безобразно и никой не я възстановява“, категоричен бе той. Друг голям проблем е безразборното

 движение на хора из гората през уикенда, когато се ловува. Само по щастлива случайност  до момента няма произшествие. „За да избегнем това във всички ловни групи поставихме табелки, чрез които да уведомим, че това са ловни райони и в момента се ловува. Въпреки това има туристи които не се движат по предварителните маршрути и създават предпоставки за произшествие“, подчерта той.

Иван Искренов се похвали, че през изминалия ловен сезон са разселени  660 яребици на 270 дневна възраст.

Искренов допълни, че тази година сдружението има намерение да завърши изграждането на стрелбището. Предстои ни изграждане на пътеката за бягащ глиган, изграждане на някаква соларна система до 5-6 киловата и закупуване и монтиране на необходимата техника.

Продължава да работи училището за любители рибари ”Децата могат без дрога”. Все по- ефективна е неговата работа, като създава истински любители на риболовния спорт.

Председателят на ЛРС “Руй“ допълни в заключение, че ръководството на сдружението е подало в Държавното лесничейство изискуемите документи за откриване на процедура за сключване на договор за ползване на ловните площи за следващите 15 години. “Амбициите ни са да получим ползването върху цялата ловна площ, която съвпада с административните граници на Община Трън. Подготвени са всички документи които се изискват и очаквам при поискване да ги внесем. Очаквам до края на юли да приключи успешно за сдружението, да бъдем одобрени и сключим договор“, уточни Иван Искренов.