Свободните работни места на трудовия пазар в област Перник се увеличиха незначително

Свободните работни места на трудовия пазар в област Перник се увеличиха незначително

Предлаганите  през изминалата седмица свободни работни места на трудовия пазар в пернишко се увеличиха отново, макар и само с 2 и станаха 117. За съжаление, свободните работни места за безработни с висше образование  намаляха с 3 и в момента са 13.

И през изминалата седмица остана актуално предложението за работа на 10 сортировачи за Костинброд.

Освен тях, на трудовата борса в Перник през седмицата се предлагаха свободни места за: шофьор на товарен автомобил, психолог, опаковачи, куриер, продавач-консултант,  диагностик на МПС, чистач на производствени помещения, машинен оператор в производство на захарни изделия, търговски представител, обслужващи работници промишлено производство, машинни оператори производство на фармацефтични продукти, консултанти по продажбите, лаборанти, автомеханици, грънчар, банков служител обслужване на клиенти, служители на гише в пощенска станция, общи работници, обслужващи кулинарен щанд,  събирачи на отпадъци- разделно, шофьор на автобус, кантарджии, сладкар, кинезитерапевт- рехабилитатор, помощник в кухня,  лекар, шивач, пощенски раздавачи, учител в детска градина, инженер-конструктор, рехабилитатори, технолог, биолог, монтажник на метални конструкции, кредитен администратор, електромонтьори, арматуристи, химик-аналитик, охранители, работници за озеленяване, социален педагог на 4 часа, главен специалист „Информационно обслужване“, технически сътрудник, обслужващи бензиностанция-газстанция, заместник-управители, търговски сътрудник, технически ръководител в строителството, работник товаро-разтоварна дейност, работник поправка гуми и джанти, консултанти по продажби, продавачи на билети, машинни оператори

Анализирайки пазара на труда в региона имаме пълното основание да обобщим, че пазарът на труда в пернишки регион,  въпреки че навлязохме в пролетния сезон, все още е твърде мобилен и не се чувства осезателно предлагане на работни места в строителството.

През изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности,  а след тях и за производството.

И през отминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 104 свободни места и 13 за безработни висшисти.