Приключи областния конкурс „С очите си видях бедата“

Приключи областния конкурс „С очите си видях бедата“

 В него участваха 33 рисунки на деца от общообразователни училища и центрове за подкрепа на личностно развитие.

През месец април в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник стартира областният конкурс за детска рисунка “С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА” – ПЕРНИК 2024 г. В него взеха участие 33 рисунки на деца от общообразователни училища и центрове за подкрепа на личностно развитие в системата на училищното образование. След подбор и оценка, конкурсната комисия класира на най-добрите рисунки в отделните възрастови групи, както следва:

Първа група – от 7 до 10 г.

Първо място: Аделина Георгиева Харизанова, гр. Перник, Х ОУ „Алеко   Константинов“;

Второ място:   Дарин Маринов Евгениев. гр. Перник, ОУ „Св. Иван Рилски“;

Трето място:  Цветелина Веселинова Симеонова, гр. Перник, Х ОУ „Алеко Константинов“;

Поощрение:   Александра Йосифова Петрова, гр. Перник, Х ОУ „Алеко Константинов“.

Втора група – от 11 до 13 г.

Първо място:   Виктор Любомиров Романов, гр. Перник, ПМГ „Христо Смирненски“;

Второ място: Михаела Емилова Василева, гр. Перник, XI ОУ „Елин Пелин“;

Трето място:    Николай Иванов, гр. Перник, XI ОУ „Елин Пелин“;

Поощрение:   Георги Радославов Енчев, гр. Перник, ОУ „Св. Иван Рилски“;

Трета група – от 14 до 18 г.

Първо място:  Сани Арсова Борисова, гр. Перник, VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

Второ място: Александър Юриев Николов, гр. Перник, VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

Трето място: Ангела Ивайлова Ангелова, гр. Перник, VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

Поощрение:   Деница Красимирова Стоянова, , гр. Перник, VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.