Перник купува още шест нови електробуса

Перник купува още шест нови електробуса

Община Перник купува още шест нови електробуса, както и три станции за бавно зареждане. Те са на стойност 6,3 милиона лева без ДДС.

Това стана ясно след като бе одобрен проект на Перник за екологосъобразна мобилност по Плана за възстановяване и устойчивост. За новите придобивка пернишката общинска управа е кандидатствала е кандидатствала заедно с община Брезник.

Новите автобуси са с екологичен стандарт Евро VІ и са оборудвани с климатизация както за водача, така и за пътниците. Разполагат и с рампа за достъп на трудноподвижни хора и детски колички, има и специализирано място за разполагането им в салона.

Перник вече закупи пет нови електробуса, които са в експлоатация. Покупката е по програма „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранрспорт в Перник“ по Оперативна програма „Околна среда“.

Целта на разработката е осигуряване на по-ефективен, бърз и екологичен градски транспорт с по-малко потребление на енергия, намаляване на отрицателното влияние върху околната среда чрез поддържане на градска транспортна система от екологични возила.

Новите електробуси ще бъдат 100 процента собственост на община Перник.