Пазарът на труда в региона за сега е мобилен, въпреки че навлязохме в пролетния сезон

Пазарът на труда в региона за сега е мобилен, въпреки че навлязохме в пролетния сезон

Предлаганите  през изминалата седмица свободни работни места на трудовия пазар в пернишко се увеличиха отново, макар и само с 1 и станаха 115. За съжаление, свободните работни места за безработни с висше образование  намаляха с 2 и в момента са 16.

И през изминалата седмица остана актуално предложението за работа на 10 сортировачи за Костинброд.

Освен тях, на трудовата борса в Перник през седмицата се предлагаха свободни места за: шофьор на товарен автомобил, психолози, опаковачи, куриер, продавач-консултант,  диагностик на МПС, чистач на производствени помещения, машинен оператор в производство на захарни изделия, търговски представител, обслужващи работници промишлено производство, машинни оператори производство на фармацефтични продукти, консултанти по продажбите, лаборанти, салонни управители, автомеханици, грънчар, готвачи в заведение за бързо хранене, банков служител обслужване на клиенти, служители на гише в пощенска станция, общи работници, обслужващи магазин, събирачи на отпадъци- разделно, шофьор на автобус, кантарджии, сладкар, кинезитерапевт- рехабилитатор, логопед, помощник в кухня,  лекар, санитар, шивач, медицинска сестра социални дейности, пощенски раздавачи, учител в детска градина, инженер-конструктор, крояч на текстил, рехабилитатори, технолог, биолог, монтажник на метални конструкции, кредитен администратор, електромонтьори, арматуристи, химик-аналитик, охранители, работници за озеленяване, социален педагог на 4 часа, главен специалист „Информационно обслужване“, технически сътрудник, обслужващи бензиностанция-газстанция, заместник-управители, търговски сътрудник, технически ръководител в строителството, работник товаро-разтоварна дейност, работник поправка гуми и джанти

Анализирайки пазара на труда в региона имаме пълното основание да обобщим, че пазарът на труда в пернишки регион можем да обобщим, че въпреки че навлязохме в пролетния сезон, все още това не се чувства осезателно  предлагане на работни места в строителството.

През миналата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности,  а след тях и за производството.

И през отминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 99 свободни места и 16 за безработни висшисти.