Доброволно формирование „Протожер“ набира доброволци за попълване състава си

Доброволно формирование „Протожер“ набира доброволци за попълване състава си

Доброволно формирование „Протожер“ към Община Перник набира доброволци за попълване състава си за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Това съобщиха от общинската администрация на сайта си.

От там посочват, че доброволец може да бъде всяко дееспособно, навършило 18-години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Друго уточнение, която правят от общината, е, че служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната, не могат да членуват в доброволните формирования.

Необходими документи за кандидатстване са заявление и формуляр за кандидатстване по образец, медицинско удостоверение, доказващо, че кандидатът е клинично здрав, справка от психодиспансер, че не се води на отчет, свидетелство за съдимост, копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност, актуална снимка и декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако има такива.

Пълният комплект от документи за членство в доброволното формирование се подава в деловодството на Община Перник в срок до 31 май.

През изминалата година в Перник бе създаден аварийно-спасителен отряд, подпомагащ издирването на изчезнали хора и работещ при извънредни ситуации. Отново през 2023 година бе сформирано и звено „Общинска полиция“ , което отговаря за осигуряването на реда и сигурността на територията на община Перник.