„От Трън по-убаво нема“ – през юни

„От Трън по-убаво нема“ – през юни

За единадесети път в Трън ще се проведе Националният фестивал на клубовете за български танци и любителски ансамбли „От Трън по-убаво нема“. Проявата е планирана за 15 юни, съобщи Йордан Станимиров – член на организационния комитет.

Фестивалът няма конкурсен характер. Целта му е популяризиране на Трънския край чрез обмяна на опит и създаване на приятелски взаимоотношения между любители на българските народни танци от цялата страна.

Според регламента всички клубове трябва да изпълнят заедно десет фолклорни танца – последователно по един от всяка етнографска област. Всеки състав ще се представи с две хора́ на сцената. Ще има и надиграване на ръченица за наградата на кмета на Трън.

Всички гостуващи групи и клубове ще получат грамота за участие и статуетка.

Заявки за участие в танцувалната проява се приемат до 10 юни.

През миналата година фолклорните фестивали „От Трън по-убаво нема“ и „С песните на Гюрга Пинджурова“ бяха проведени заедно на 13 май. Над 400 участници от 13 общини и 4 области се представиха в програмата му.