Служители от РУ – Радомир проведоха беседи с учениците от втори клас при ОУ „Христо Смирненски“

Служители от РУ – Радомир проведоха беседи с учениците от втори клас при ОУ „Христо Смирненски“

 Инициативата е в рамките на едномесечната кампания по безопасност на движението под надслов „Аз съм тук! Пази живота“, която се реализира съвместно с Община – Радомир. Обучението, проведено на 30 април  стартира с припомняне на правилата за безопасност на движението по пътищата и видовете знаци. Под формата на игра на децата са показвани пътни знаци, които е трябвало да назоват, както и безопасно преминаване на светофарна уредба. В края на мероприятието първокласниците, станали  „инспектори по коланите“ предната година са били удостоени с „полицейски функции“ Те ще бъдат доброволци по спазване на реда за безопасност на движението по пътищата и така ще подпомогнат служителите от РУ – Радомир в тяхната дейност по време на празници или в рамките на продължаващите обучения. Всеки второкласник е получил грамота, подписана от началника на РУ – Радомир – гл. инспектор Павел Джалев и  кмета на Община Радомир – Кирил Стоев и  светлоотразителна лента с логото на кампанията, предоставена от МКБППМН към Община Радомир.  В края децата, в знак на уважение и благодарност са отправили специален музикален поздрав към обучителите.