Кампания „Аз съм тук! Пази живота!“ в община Радомир

Кампания „Аз съм тук! Пази живота!“ в община Радомир

Кампания под надслов „Аз съм тук! Пази живота!“, посветена на безопасността на движение по пътя, се провежда в община Радомир. Това съобщи във Фейсбук профила си кметът на Радомир Кирил Стоев.

Инициативата е организирана съвместно между общинска администрация, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), Областна дирекция (ОД) на МВР, Районно управление „Полиция“ – Радомир, Държавна агенция по безопасност на движение по пътищата и Български Червен кръст. 

„Кампанията има няколко насоки. От една страна фокусираме вниманието на обществото по тази важна тема, а от друга целим да образоваме, информираме и да проведем месец с ефективни дейности във всички училища на територията на Радомир. За първи път се включват толкова институции, които си подават ръка за партньорство и се надяваме да постигнем висока ефективност“, заяви Стоев.

Кампанията започна от Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ Радомир с обучение и практическа демонстрация по оказване на първа долекарска помощ за учениците от шести и седми клас.

Инициативата е съобразена спрямо Общинската социално-превантивна програма на МКБППМН и Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България и плановете за действие към нея.

В края на миналия месец ОД на МВР – Перник за втора година даде начало на още една образователна ученическа кампания – „Инспектори по коланите“. Тя е свързана с използването на обезопасителни колани и системи от страна на децата. В рамките на провеждането ѝ ще се обхванат всички ученици от първи клас на територията на региона.