Стартира XVI издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Стартира XVI издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

На 5 април 2024 г. стартира Националният ученически конкурс „Посланици на здравето”. Той се организира по инициатива на Министерството на здравеопазването в партньорство с МОН, МОСВ, Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на културата (МК), Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), Регионалния офис на Световната Здравна Организация в България (РОСЗОБ) и Български младежки Червен кръст (БМЧК). Това информираха от РЗИ-Перник.

Конкурсът ще продължи до 30 октомври 2024 г., в две фази. През първата фаза (от 5 април до 15 май 2024 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в области на превенцията на хроничните незаразни болести. През втората фаза на конкурса (от 20 май до 30 октомври 2024 г.) стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Състезанието ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск. Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 5 ноември 2024 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец декември 2024 г.

Всяко от министерствата (партньори в инициативата), съгласно компетентностите и приоритетите си номинира и осигурява предметни награди на 12-те най-добри проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място, по 3 проекта във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди, по една за всяка възрастова категория. Министерство на културата предоставя предметни награди за 3 бр. проекти, класирани на първо място в трите възрастови категории.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в Р България и Българският Младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категорията „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Конкурсът се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.