Радомир стана наистина община без отпадъци

Радомир стана наистина община без отпадъци

Доброволци и кметове от много населени места обединиха усилия, за да направят община Радомир по-чиста. Това е най-голямата кампания за почистване и облагородяване на населените места, която е провеждана досега, съобщиха от местната адимнистрация.

„Мотото на инициативата е „Община без отпадъци“, това е и посланието, с което искаме да привлечем повече хора, които доброволно да участват в почистване на споделени пространства в нашия град, защото чрез добрия пример можем да променим нашата среда за живот“, сподели Кирил Стоев. „Радвам се, че много хора разбраха смисъла на това, че ставайки част от кампанията с личния си пример и включвайки се, те показват на децата истинския смисъл на доброто. Усилията ни, общата активност и ангажираност имат значение! Нека любимите ни места, където живеем, учим, работим станат още по-уютни и приятни“, каза още кметът на общината Кирил Стоев.

Събраха се разпилени отпадъци, прочистиха се тротоари, дерета и паркови пространства, орязаха се пречещи и изсъхнали клони. Дворове на черкви, училища, общи пространства придобиха чист и приветлив облик. Енергията да дадеш от личното си време и физически труд за общото благо е заразна и си проличава в последните месеци. Хората имат нужда да са част от общност, която съгражда и добротворства, и за щастие на цялото ни общество това се превръща в тенденция за община Радомир. Въпрос на желание и добра воля е да се включиш в подобен род инициатива, и въпрос на лична и обществена ангажираност е резултатите след нея да се пазят и поддържат.

Създадена е организация за своевременно извозване на отпадъците. Междувременно са идентифицирани 40 нерегламентирани сметища на територията на населените места в радомирско, които ще бъдат почистени от общината. А кметът от своя страна не скри, че се търси механизъм за идентифициране на нарушителите и налагане на санкции.