Мобилният пункт за опасни отпадъци отново в Перник

Мобилният пункт за опасни отпадъци отново в Перник

Мобилният събирателен пункт за опасни отпадъци ще бъде на територията на град Перник за шести път на 30.04.2024 г. /вторник/. Пунктовете са два – от 10.00 до 13.00 часа ще работи този в центъра, на улица „Физкултурна“, на паркинга до Регионален исторически музей. От 13.30 до 16.30 часа пък ще бъде отворен пунктът в квартал Изток, на улица „Благой Гeбрев“ – пред административен център „Изток“. Домакинските отпадъци, които перничани ще могат да изхвърлят, са фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали, живак и живак съдържащи уреди и други.

Със сключването на договора с предмет на действие „Организиране на мобилни събирателни пунктове за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци в две кампании“ Община Перник стана част от функциониращата от 2014 година. Национална система за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата.

С предаването на опасните отпадъци в мобилния пункт ще се ограничи попадането им в общите битови отпадъци и замърсяването на околната среда.