Създават дружество „Кракра автор“ за защита на авторските права

Създават дружество „Кракра автор“ за защита на авторските права

Да бъде създадено еднолично търговско дружество „Кракра автор“, към фондация „Кракра“, бе предложено в докладна на кмета на община Перник Станислав Владимиров, която бе разгледана на последното заседание на местния законодотелен орган миналата седмица.

Предметът на дейност на дружеството ще бъде свързан с управление на авторски и сродни на тях права едновременно от името и за сметка на повече от един носител на права в тяхна обща полза, включително и управление на права върху произведения, изпълнения, звукозаписи на аудиовизуални произведения при публично изпълнение.

Това ще даде възможност за защита на правата на произведенията както на местни, така и на автори от страната.

За управител на дружеството беше предложен Цанко Василев. Той ще изпълнява длъжността за шест месеца, до провеждането на конкурс

С болшинство съветниците гласуваха създаването на дружеството