Ръководството на ОДМВР се срещна с общинската управа на Перник, директорите на училища, детски градини и на обекти с масово събиране на хора

Ръководството на ОДМВР се срещна с общинската управа на Перник, директорите на училища, детски градини и на обекти с масово събиране на хора

  До момента такива срещи са проведени в общините Брезник и Трън и предстоят в Радомир, Земен и Ковачевци. Инициативата е на МВР, респективно Областната дирекция. Целта е подобряване на взаимодействието и набелязване на мерки за намаляване на риска от престъпления.

  Началниците на Първо и Второ РУ запознаха участниците в срещата с динамиката на престъпността и проблемите на местно ниво, с цел набелязване на конкретни мерки и подобряване на взаимодействието, за гарантиране спокойствие и сигурност на гражданите от общината.

  Заместник кметът на община – Перник Мирослав Стоицев отбеляза положителните тенденции от изграденото видеонаблюдение и непрекъснатото му разрастване. Той посочи, че започва оборудване с видеокамери и на населените места, с акцент първо в най-големите.

 С директорите на училища и детски градини бяха обсъдени начините на взаимодействие и мерките за ограничаване на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

  На всички срещи до момента се дискутират възможности за ограничаване на пътни инциденти, обучения на подрастващите и реализиране на превантивни програми в училищата и детските градини. Засягат се въпроси, касаещи телефонните измами, модерните напоследък интернет измами и начините за предпазване.

 Изводите са, че сътрудничеството между общинските ръководства и полицията са на необходимото ниво. Изградената стройна организация за комуникация и взаимодействие дава резултат, който влияе пряко  върху безопасността и сигурността на гражданите.