Приключи общественото обсъждане на двете КИТИ за Перник

Приключи общественото обсъждане на двете КИТИ за Перник

Две концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) на обща стойност 75 409 678 лв. са планирани в Община Перник. Вчера бяха проведени обществените обсъждания по разработените концепции, за участие в които бяха поканени представители на всички заинтересовани страни – медии, бизнес, институции и широката общественост.

Концепциите са преминали първия етап на оценка, която се извършва по една от процедурите по програмата „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.

Община Перник е водещ партньор и по двете КИТИ.

Първата от тях е за намаляване на замърсяването на въздуха в градската среда чрез създаване на зелена инфраструктура. Сред планираните дейности са благоустройство на крайпътни и междублокони пространства, изграждане на зелени пояси, зони и интелигентни решения за намаляване на замърсеността и др. 

Предвижда се за реализацията на концепцията да бъдат похарчени 5,8 милиона лева.

До не толкова отдавна Перник бе един от градовете с най-замърсен въздух, припомни зам.кметът Стефан Кръстев. Затова общинската администрация влага много сили в борбата за намаляване на запрашаемостта и повишаване на чистота на въздуха по всички възможни начини. Ние не само адмирираме концепцията, но и ще вложим всички сили за успешната й реализация, каза зам.градоначалникът.

Втората концепция е комбинирана, отново с водещ кандидат – Общинска администрация. Партньори по нея са „Индустриална и логистична зона“ ЕАД, „Градски транспорт“ ЕООД и фондация „Култура Перник“. В концепцията са предвидени създаване на туристически информационен център и провеждане на инициатива CultUNI за младежко предприемачество в областта на културата.

Ще бъдат създадени още работилница за продукти и сувенири. Заложено е и разработването на туристически маршрути за културен туризъм. Дейностите ще допринесат за намаляване на въглеродния отпечатък, подобряване на свързаността чрез инвестиции в устойчива градска мобилност, енергийна ефективност и зелена градска среда. Паралелно с това ще се спомогне за увеличаване на инвеститорите интерес чрез изграждане на базова инфраструктура в „Индустриален парк – Перник“.

В момента тече и анкетно проучване относно нагласите на гражданите по планираните проекти. В тях е отделено място и за конкретни препоръки и възражения от тяхна страна. Анкетирането ще продължи до 25 април. Повече информация за КИТИ за Община Перник може да бъде намерена на Фейсбук страницата на ОИЦ.