МФ “Подкрепа“ ще саботира сключването на КТД за отрасъл „Здравеопазване“

МФ “Подкрепа“ ще саботира сключването на КТД за отрасъл „Здравеопазване“

Медицинска федерация „Подкрепа“  изпрати до Днес и Утре своята позиция относно: Саботиране на процедурата по сключване на Колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване“.

В нея синдикатът категорично декларира, че няма да приеме договорености, които не предвиждат ръст на заплатите, спрямо размерите, вписани в ОКТД от 2022 г. В становището се посочва, че: “Аргументите за това са видими за всеки и са трудно изброими, но сред тях може да се акцентира върху следното:

-Ръст на минималната работна заплата, която в началото на 2022 г. е 650 лева, а от 1 януари 2024 г. вече възлиза на 933 лева;

-Увеличено ниво на минималната издръжката за живот на едно работещо лице, като от около 1200 лева през май 2022 г., днес тя достига до нива над 1500 лева;

-Чувствителен ръст на средната брутна заплата за страната за същия период от 2022 г. до 2024 г., в това число, промяна в параметрите на средната годишна заплата в отрасъл „Здравеопазване“, която по данни на НСИ през декември 2023 г. достига 2216 лева;

-Ръст на инфлацията – 15,3 % средногодишна инфлация за 2022 г и 9,5 % средногодишна инфлация през 2023 г.;

-Не на последно място, при изготвяне и обсъждане на предложенията за нива на минималните размери на основните възнаграждения на медицинските специалисти, трябва да се отчита все по-осезаемия недостиг на медицински специалисти. По данни на различни организации само недостигът на медицински сестри в страната в момента възлиза на над 30 000 кадри. На този фон, един от основните механизми за мотивация при ангажирането и задържането на специалисти е осигуряването на достойни условия на труд, в т.ч. и на достойно заплащане!