Известна родна бизнесдама предлага работа на 20 000 човека, но желаещи няма

Известна родна бизнесдама предлага работа на 20 000 човека, но желаещи няма

България се нуждае от 20 000 шофьори, а Европейският съюз – 500 000. Това са само малка част от проблемите с липсата на работна ръка, с които се сблъсква транспортният бранш.

За недостига на квалифицирани и неквалифицирани служители разказва пред предприемачът Таня Скринска, която притежава международен бизнес, свързан с фрахтоването, интермодалния и мултимодалния транспорт.

В цяла Европа има все повече сигнали за недостига на кадри. Около 75% от работодателите в 21 европейски държави не могат да намерят работници с подходящи умения през 2023 г.

В сравнение с 42% през 2018 г. този дял се е увеличил с 33 процентни пункта. Няма признаци търсенето на квалифицирани работници да се забави скоро.

„Всички ангажирани в транспортния сектор срещат все по-големи трудности да намират кадри, които да работят, въпреки че заплатите са много добри за стандарта на България“, споделя Скринска.

Тя посочва, че проблемът с недостига на работна ръка с подходящите умения стои пред техния бранш от години и въпреки сигналите, нито държавата, нито бизнесът се ангажират сериозно с неговото решение.

Особено внимание трябва да се обърне и на професионалното образование. „На 18-годишна възраст да имаме кадри, които да излизат със свидетелства за правоспособност, ако говорим за шофьори, които след това да придобиват много по-лесно и по-висока категория, така че да могат релевантно да отговарят и на потребностите на бизнеса“, заяви предприемачът.

Като съпредседател на Асоциацията на жените в транспорта и технологиите, тя е подела инициатива за по-активна работа с младежите, които участ в професионалните гимназии по транспорт.

„Целта е да се опитаме да променим още от начало техните възгледи за професията, така че те, излизайки на 18-годишна възраст, да придобиват много повече способности и да имат желание да се развиват в тази посока“, твърди Скринска.

Университетите, които подготвят кадри за транспорта са няколко, но и там има какво да се желае. Трудно се намират спедитори, тяхната подготовка отнема доста време. Липсват и кадри за работа в складовете.

„Това е нискоквалифициран персонал, но няма желаещи“, пояснява Скринска.

Друг голям проблем е, че самата специалност в момента не се ползва с този престиж, както е била навремето, когато България беше един от лидерите на европейския континент в сферата на международните превози.

„Трябва да се работи не само за подобряване на качеството на образованието и създаването на връзки с бизнеса, но и за повишаване на престижа на професията“, препоръчва Скринска.

Един от пътищата за създаване на нови кадри е чрез съвместната работа на бизнеса с министерствата на транспорта и образованието.