Идва голямото пролетно чистене в Радомирско

Идва голямото пролетно чистене в Радомирско

На 20 и 21 април Община Радомир организира най-голямото пролетно почистване заедно с доброволци от всички населени места в общината.

За да се включите в кампанията като доброволческа група, трябва да имате координатор, който да се регистрира на електронния формуляр за записване https://shorturl.at/kqrSV, като се свърже с Община Радомир, отдел “Екология” на телефон: 0777 82435 или на имейл адрес: radomir@radomir.bg.

Във Всяко населено място кметовете и кметските наместници са координатори на инициативата и можете да се обръщате и към тях за съдействие и въпроси.

Необходимо е да бъде заявено колко човека са в групата и кое обществено място ще бъде почистено, за да можем да организираме предоставяне на ръкавици и чували, в последствие и извозването на събраните отпадъци.

Събраните отпадъци трябва да бъдат поставяни в съдовете за битови отпадъци или в чували до тях. За целта от Община Радомир ще бъдат раздадени безплатно найлонови чували, за да се избегне вторично замърсяване.