Лидерът на КНСБ Пламен Димитров бе в Перник

Лидерът на КНСБ Пламен Димитров бе в Перник

В края на тази седмица на среща при областния управител на област Перник Людмил Веселинов бяха Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Огнян Атанасов – вицепрезидент на конфедерацията и Наташа Ангелова – областен координатор на Регионалния съвет на КНСБ. Основна тема на срещата, инициирана от синдикатите, бяха териториалните планове за справедлив преход на въглищните райони и по-конкретно как да бъде осъществен зеленият преход без загуба на работни места.

В процес на разговорите представителите на КНСБ споделиха, че са провели среща с ръководството на „Топлофикация Перник“, по време на която е станало ясно, че дружеството минава изцяло на природен газ извън отоплителния сезон.

Бяха обсъдени и новите инвеститори в региона, както и развитието на индустриалните зони. По план в област Перник трябва да бъдат създадени нови работни места в алтернативна заетост.

Синдикатите споделиха, че приоритетна задача е да не се допускат масови съкращения на служителите в енергийния сектор. В тази връзка в момента, съвместно с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) се осъществява и картографиране трудовия профил на уязвимите лица. Ръководството на КНСБ заяви, че ще настоява за същите условия на труд на засегнатите групи, за да бъде преходът справедлив.

Областният управител Людмил Веселинов сподели, че работата по стартиране на Подкомитета  за справедлив преход към Комитета за наблюдение на ПРР 2021-2027 г. за област Перник е в напреднала фаза.

Териториалните планове за справедлив преход са стратегически документ, който има за цел да очертае най-подходящите мерки за справяне с негативните последици от прехода към нисковъглеродна икономика, поставяйки акцент върху социалното измерение.

По плановете България трябва да получи от Европейския съюз над 2 млрд. лв. за регионите в Стара Загора, Перник и Кюстендил.