Планирани са две концепции за интегрирани териториални инвестиции за Перник

Планирани са две концепции за интегрирани териториални инвестиции за Перник

Две концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) на обща стойност 75 409 678 лв. са планирани в Община Перник, съобщиха на пресконференция от екипа на Областния информационен център.

Концепциите са преминали първия етап на оценка, която се извършва по една от процедурите по програмата „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.

Община Перник е водещ партньор и по двете КИТИ. Първата от тях е за намаляване на замърсяването на въздуха в градската среда чрез създаване на зелена инфраструктура. Сред планираните дейности са благоустройство на крайпътни и междублокони пространства, изграждане на зелени пояси, зони и интелигентни решения за намаляване на замърсеността и др. 

Втората концепция е комбинирана, отново с водещ кандидат – Общинска администрация. Партньори по нея са „Индустриална и логистична зона“ ЕАД, „Градски транспорт“ ЕООД и фондация „Култура Перник“. В концепцията са предвидени създаване на туристически информационен център и провеждане на инициатива CultUNI за младежко предприемачество в областта на културата.

Ще бъдат създадени още работилница за продукти и сувенири. Заложено е и разработването на туристически маршрути за културен туризъм. Дейностите ще допринесат за намаляване на въглеродния отпечатък, подобряване на свързаността чрез инвестиции в устойчива градска мобилност, енергийна ефективност и зелена градска среда. Паралелно с това ще се спомогне за увеличаване на инвеститорите интерес чрез изграждане на базова инфраструктура в „Индустриален парк – Перник“.

От ОИЦ уточниха, че предстои провеждането на обществени обсъждания по разработените концепции. Те ще се състоят на 18 април в заседателната зала на Община Перник от 10:00 и 13:30 ч. Поканени за участие са представители на всички заинтересовани страни – медии, бизнес, институции и широката общественост.

В момента тече и анкетно проучване относно нагласите на гражданите по планираните проекти. В тях е отделено място и за конкретни препоръки и възражения от тяхна страна. Анкетирането ще продължи до 25 април. Повече информация за КИТИ за Община Перник може да бъде намерена на Фейсбук страницата на ОИЦ.