Перник има нов шеф на Окръжна прокуратура – Аделина Алексиева

Перник има нов шеф на Окръжна прокуратура – Аделина Алексиева

С решение от 20 март тази година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, след проведено явно гласуване и при резултат 9 гласа „за“ и нито нито глас „против“, назначи Аделина Борисова-Алексиева за административен ръководител на Окръжна прокуратура-Перник, съобщиха от пресцентъра на висшия орган.

Тя има над 25 години юридически стаж и професионалната и кариера започва на 1 февруари 1999 година като следовател в Окръжна следствена служба-Перник. В периода от 20 октомври 2005 година до 1 юни 2006 година е прокурор в Районна прокуратура-Брезник. В периода от 1 юни 2006 година до 5 юни 2020 година е прокурор в Районна прокуратура-Перник, била е заместник-районен прокурор от 26 март 2007 година до 13 март 2015 година и районен прокурор в периода от 5 юни 2015 година до 5 юни 2020 година. През 2021 година започва втория си мандат на административен ръководител на органа, а длъжността заема до 25 юли 2022 година, когато след участие в конкурс е повишена в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура-Перник.

С решение от 20 март тази година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, след проведено явно гласуване и при резултат 9 гласа „за“ и нито нито глас „против“, назначи Аделина Борисова-Алексиева за административен ръководител на Окръжна прокуратура-Перник, съобщиха от пресцентъра на висшия орган.

Тя има над 25 години юридически стаж и професионалната и кариера започва на 1 февруари 1999 година като следовател в Окръжна следствена служба-Перник. В периода от 20 октомври 2005 година до 1 юни 2006 година е прокурор в Районна прокуратура-Брезник. В периода от 1 юни 2006 година до 5 юни 2020 година е прокурор в Районна прокуратура-Перник, била е заместник-районен прокурор от 26 март 2007 година до 13 март 2015 година и районен прокурор в периода от 5 юни 2015 година до 5 юни 2020 година. През 2021 година започва втория си мандат на административен ръководител на органа, а длъжността заема до 25 юли 2022 година, когато след участие в конкурс е повишена в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура-Перник.

С друго решение от 3 април Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет преназначи, на основание член 169, алинея 5 от Закона за съдебната власт, изпълняващата функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура-Перник Галина Антова на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура-Перник, считано от датата на встъпване на Аделина Борисова-Алексиева в длъжност „административен ръководител-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура-Перник.