Заседава епизоотичната комисия

Заседава епизоотичната комисия

Миналата седмица в зала „Струма“ на Областна администрация Перник се проведе заседание на Епизоотична комисия, относно огнище на Африканска чума по свинете в област Пловдив, обявено със заповед от 22.03.2024 на изпълнителния директор на БАБХ и епизоотичната обстановка по отношение на заболяването „Африканска чума по свинете“ в съседните страни. 

На заседанието се дискутираха заложените мерки в Плана за действие в България по отношение на животновъдните обекти за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с АЧС, като бъдат и набелязани конкретни действия със срокове за изпълнението им. Необходимо завишаване контрола на ГКПП Стрезимировци, проверка на личен багаж за нерегламентирано пренасяне на сурово месо, както и нелегално транспортиране на животни са част от взетите решения за недопускане на заразата та територията на Пернишка област.

След проведеното заседания са предприети мерки за взетите решения.