Отново се увеличиха болните от варицела и заразни болести в региона, твърдят от РЗИ

Отново се увеличиха болните от варицела и заразни болести в региона, твърдят от РЗИ

Болните от варицела в пернишка област отново се увеличиха през изминалата седмица. През този период са регистрирани 15 заболели, при 12 за предходната седмица. Болните са основно деца, като най-много са на възраст 5-9 г. – 6 . Следват възрастовите групи: 10-14 г.- 4; 1-4 г. – 2; 15-19 г. – 1; 30- 34 г. -1 и 35-38 г. – 1. Всички заболели се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Болните са от общините Перник и Радомир. Засегнати са колективите на: СУ „Темелко Ненков“, ДГ „Радомирче“, ДГ №9 „Калина Малина“, ДГ №4 „Чуден свят“, ДГ №15 „Райна Княгиня“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир и ОУ „Христо Смирненски“ гр. Радомир. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

Над 3 пъти са се увеличили болните от скарлатина през седмицата. През седмицата са констатирани 7 болни, при 2-ма за предходната седмица. Заболелите са деца във възрастовите групи 5-9 г. – 5 и 10-14 г. – 2. Заболелите деца са от Перник и Радомир и се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Засегнат е само колективът на 11-то ОУ “Елин Пелин“ гр. Перник.

През седмицата са регистрирани 24 болни от заразни заболявания, без грип и остри респираторни заболявания, при 15за предходната седмица.

През седмицата се наблюдава незначително намаляване на болните от грип и остри респираторни заболявания. Констатирани са 90 болни, при 91 за предходната седмица. Заболеваемостта през периода е била 128,68%оо, при средна за страната 70,09 %оо към 01.04.2024 г.

През изминалата седмица е регистриран 1 болен от коронавирус, при нито един за предходната. Заболелият е мъж на 89 г. от Перник и е хоспитализиран в инфекциозно отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“.

През изминалата седмица е регистриран 1 болен от ентероколит, при нито един за предходната седмица. Заболяла е жена на 33 г. от Перник.

От РЗИ увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 128 проверки. От тях 42 са относно спазване забраната за тютюнопушене и 3 са по жалби и сигнали на граждани.

И през отминалата седмица Здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 196 проби питейна вода от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.