НОИ преизчислява пенсиите на някои пенсионери от 1 април

НОИ преизчислява пенсиите на някои пенсионери от 1 април

НОИ преизчислява пенсиите на някои пенсионери от 1 април. Това информираха от ТП на НОИ в Перник. От там поясниха, че преизчисляването ще обхване работещите пенсионери, получаващи трудови пенсии – пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Те трябва да имат придобит осигурителен стаж през предходната 2023 г. и да не са подали заявление за преизчисляване на пенсията им с придобит след пенсионирането им осигурителен стаж и осигурителен доход до датата на настоящото служебно преизчисляване.

Как става преизчисляването на пенсия с допълнително придобит стаж?

– служебно, без да се подава заявление от пенсионера – при това преизчисляване се зачита допълнително само придобития от лицето осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване, на пенсията, но не се взема предвид и допълнителният осигурителен доход;

– по заявление на пенсионера – в тези случаи пенсията може да бъде преизчислена с допълнително придобитите осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след нейното отпускане, съответно – след последното ѝ преизчисляване, ако това е по-благоприятно за пенсионера.

Сроковете при подадено лично заявление за преизчисление са други – в тези случаи преизчисляването се извършва от 1-во число на месеца, следващ датата на подаване на заявлението, и всяка следваща година пенсията се преизчислява през същия месец, без да има значение кой месец от годината е това.

Служебното преизчисляване на пенсиите бе въведено като извънредна мярка по време на коронавирусната пандемия през март 2020 г., а година по-късно мярката стана постоянно действаща