Ново младежко издание в Перник

Ново младежко издание в Перник

Международният младежки център в Перник представи МИНИ – ZINE – младежко издание, което ще комбинира силата на словото в разнообразни кратки литературни форми с подходящи произведения от визуалното изкуство. Всички творби, литературни и визуални, които ще бъдат представяни в списанието, ще идват от младите хора и ще бъдат вдъхновени от предварително зададена тема.
Списанието ще излиза на всеки три месеца, като за всеки период ще се обявява нова тема. Първата тема, която обявиха от ММЦ е „Истории за началото“, обвързвайки го с началото, което поставяме през така наречения „женски“ месец март, идването на пролетта, която също се асоциира със зараждането на новия живот в природата.
Целта на изданието е да даде възможност на пишещите младежи да споделят своите творби и да намерят своите читатели. Комбинирането на визуалните творби с литературните на страниците на списанието е предпоставка за различен вид общуване между авторите. То би могло да създаде условия за появата на устойчива общност от младежи (автори и читатели), които общуват помежду си чрез литературата и чрез своите фотографски или други графични произведения, смятат от Младежкия център.
Произведенията на младите автори по темата ще се приемат до 28- ми май.