Пролетна кампания за приемане на опасни отпадъци в Радомир

Пролетна кампания за приемане на опасни отпадъци в Радомир

Община Радомир и „БалБок Инженеринг“ АД организират пролетна кампания за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата. Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен на 4 април /четвъртък/, от 10 до 16 часа на площад „Войнишко въстание“.

Ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);

Лакове и бояджийски материали;

Домакински препарати и химикали;

Мастила и замърсени опаковки;

Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Втората кампания в общината за тази година е на 12 септември. От „БалБок Инженеринг“ припомнят, че община Радомир е една от първите общини в България, присъединили се към Националната система за опасни битови отпадъци и със съществен принос за нейното изграждане и утвърждаване.

Очакваме хубаво време и вашата активност, призовават организаторите.!