НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация, финансирана от държавния бюджет, за 2024 година

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация, финансирана от държавния бюджет, за 2024 година

От  29 март Националният осигурителен институт започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2024 г. Това информираха от Териториалното поделение на НОИ-Перник.

От там поясниха, че договорите с определените изпълнители – 21 юридически лица за общо 50 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация, са сключени на 28.03.2024 г. и влязоха в сила от 29 март 2024 г.

На интернет страницата на НОИ е публикувана подробна информация за:

1. Условия за ползване на паричната помощ за профилактика и рехабилитация.

2. Необходимите документи за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация.

3. Изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

4. Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и контакти с тях.

5. Информация за размера на сумите, които лицата ще доплащат за един храноден, за туристическия данък и за резервация през 2024 г.

От ТП на НОИ -Перник уточниха, че ще бъде създадена необходимата организация за приемане на документи и издаване на удостоверения за профилактика и рехабилитация от 29 март 2024 г.