Наполовина намаляха болните от варицела и заразни болести в пернишки регион, твърдят от РЗИ

Наполовина намаляха болните от варицела и заразни болести в пернишки регион, твърдят от РЗИ

Наполовина са намалели болните от варицела в региона през изминалата седмица, в сравнение с предходната. Регистрираните заболели за периода са 12, при 24 за предходната седмица. Заболелите са основно деца. Най-много са болните на възраст 5-9 години-7. Следват възрастовите групи: 10-14 г.- 2; 1-4 г. – 1; 25-28 г. – 1 и 35- 38 г. – 1. Всички заболели се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Болните са от общините: Перник и Радомир. Засегнати са колективите на: СУ „Темелко Ненков“, ДГ „Радомирче“, ДГ „Слънце“, ДГ №8 „Изворче“, ДГ №6 „Българче“ и ОУ „Христо Ботев“ гр. Батановци. Добрата новина споделиха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

Наполовина са намалели заболелите от заразни болести през периода, без грип и остри респираторни заболявания. През периода са установени 15 болни, при 30 за предходната седмица.

ГРИП И ОРЗ: Регистрирани са 91 случаи на ОРЗ, при 94 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 130,11%оо, при средна за страната 74,98 %оо към 25.03.2024 г.

Другата добра новина е, че през седмицата няма регистрирани болни от COVID-19 в региона.

През изминалата седмица са констатирани 2-ма болни от скарлатина, при 1 за предходната седмица. Заболелите деца са на 4 г. от гр. Перник и се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Засегнати са колективите на: ДГ №6 „Българче“ и ДГ №5 „Вела Пеева“.

През периода е регистриран нов болен от туберкулоза, при 1 за предходната седмица. Заболял е мъж на 35 г. от с. Извор, община Радомир. Той е хоспитализиран и лекуван в СБАЛББ – Перник. Извършено е епидемиологично проучване и са уточнени контактните лица.

От РЗИ увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 157 проверки. От тях 66 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене. 8 от проверките са относно спазването на изискванията за бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

В резултат на упражнения контрол през седмицата, здравните инспектори са издали 3 предписания за отстраняване на констатирани нередности.

И през миналата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 392 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.