Представят изучаваните специалности в средните училища от областта

Представят изучаваните специалности в средните училища от областта

ОДК-Перник и Центърът за кариерно ориентиране организират информационен форум, на който средните училища от областта представят специалностите, които се изучават.
ОДК е домакин на информационния форум, в който се представят 14 профилирани гимназии и училища.
Интересът към форума е голям, както от страна на бъдещите гимназисти, така и от страна на техните родители. Те имат възможност да попитат всичко, което ги интересува и да направят избор къде да продължат средното си образование, каза ВрИД директорът на ОДК-Перник Йоанна Сойка.
Всяко едно училище има свой щанд на форума,на който са представени изучаваните специалности, както и предлаганите извънкласни форми. Някои от учебните заведения представят и постиженията на своите възпитаници в състезания, конкурси и турнири. Посетителите на Информационния форум имат възможност да получат информация „от извора“, тъй като на конкретни въпроси отговарят самите ученици от конкретните гимназии и училища.