Инж. Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“: Не се очаква увеличение на цените на топлинната енергия

Инж. Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“: Не се очаква увеличение на цените на топлинната енергия

По повод появилите се слухове за предстоящо голямо увеличение на цената на топлинната енергия, изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Чавдар Стойнев успокои клиентите на дружеството, че каквито и проценти да бъдат публикувани от заявленията на топлофикациите към КЕВР, цените в тях не са окончателни, а прогнозни. „Регулаторът има достатъчно инструменти, чрез които да задържи или намали цените на топлинната енергия в момента“, подчерта инж. Стойнев. Той е убеден, че и за напред отоплението на парно ще продължи да бъде един от най-ефективните начини за осигуряване на топлина в дома или офиса, особено на фона на очакваното повишение на цената на тока след излизането на битовите абонати на свободния пазар.

„Заявленията на топлофикациите за нови цени, както всяка година, са изготвени на база ценовите модели, утвърдени от държавния регулатор. На практика, получените крайни стойности за електрическа и топлинна енергия са резултат на заложените от КЕВР формули и модели. Но отново повтарям, че подадените нови цени са прогнозни, а не окончателни“, подчерта инж. Чавдар Стойнев . По думите му при формирането на цената на топлоенергията се взима предвид текущата стойност на горивата и въглеродните емисии, а това са параметри, които могат да се променят значително през следващите месеци. „В случай, че цената на тези две „пера“ в момента е по-висока, подадената стойност на топлоенергията към 31 март също ще бъде по-висока. Финалното решение на КЕВР ще бъде взето в края на юни, когато цените могат да са коренно различни“, уточни инж. Стойнев.

Инж. Чавдар Стойнев посочи, че в тазгодишните заявления отново са включили и цената на природния газ, заради въведените вече в експлоатация три нови газови когенератора.

Според инж. Чавдар Стойнев клиентите не трябва да очакват съществена промяна в цената на парното и топлата вода. По думите му е възможно или да бъде запазена същата, или да бъде одобрена по-ниска цена. Експертът обяви шансът за повишаване на цените на топлинната енергия за „нищожен“ предвид текущата ситуация на пазарите при основните ценообразуващи фактори.