Отчетоха  успешни европроекти в Перник и региона

Отчетоха  успешни европроекти в Перник и региона

Успешни европроекти в община Перник и предстоящи инициативи обсъдиха участниците в местната конференция по проекта „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, която се състоя в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция в Перник.

Проектът се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия и надгражда вече осъществения проект „Европа в България: Общо бъдеще“. В конференцията участваха областният управител Людмил Веселинов, управителят на Областния информационен център Ирена Георгиева, заместник-кметът на община Перник Стефан Кръстев, Михаил Златанов – кмет на община Земен, Изабела Борисова, директор на дирекцията „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация – Перник, заместник-кметът на Брезник Мария Добревска, ръководителят на отдел „Международна дейност“ към Европейския политехнически университет – Перник, Майкъл Коларов.

Сред целите на проекта са да бъде постигнато по-добро разбиране на ролята на кохезионната политика, включително на Балканите, повишаване на осведомеността за проекти, финансирани от ЕС чрез политиката на сближаване, и насърчаване на открит диалог за резултатите от изпълнението ѝ на местно ниво, както и на гражданското участие по въпроси, свързани с кохезионната политика.

„За мен е удоволствие, че съм гост на тази конференция. С генералния директор на БТА Кирил Вълчев често си говорим за това, че БТА разширява дейността си, преминава на територията на съседните ни държави с откриването на нови пресклубове извън България“, каза в началото на форума областният управител Людмил Веселинов. Той посочи, че се радва за това, че в Националния пресклуб на БТА ще могат да бъдат показани добрите практики, свързани с европейски средства и тази, свързани с политиките на Балканите.

„Нашата администрация ще сподели опита си назад във времето. Имам очакванията, че чрез тези практики ще имаме възможността да надграждаме вече случили се проекти, кандидатствайки по нови възможности. Благодарение на средствата от ЕС имаме шанса да развием не само областта ни, но и България – с по-висок стандарт и по-сериозни политики“, каза още Веселинов.

„Хубаво е по места да се говори за кохезионната политика на Европейския съюз и за подкрепата, която получаваме на място. Без кохезионната политика европейската интеграция не може да се случи, защото как биха могли да се интегрират две части, които са напълно различни“, каза Стефан Кръстев, заместник–кмет на община Перник. „В Източна Европа по исторически причини имаме едно известно изоставане в икономическото и социалното развитие от нашите западни съюзници, което наваксваме успешно с инструментите на европейската политика“, каза още Кръстев.

Той изтъкна, че  благодарение на европейската солидарност, жителите на общината дишат по-чист въздух. „От реализираните наскоро проекти е този за рекултивирането на най-голямото сметище, част от наказателна процедура на ЕК срещу България, заради което държавата ни беше заплашена от големи санкции. Сметището вече е приведено в пълно съответствие с екологичните стандарти“, каза заместник-кметът. Той добави, че са множество инициативите, свързани с енергийна ефективност за жилищни сгради, а общината, с помощта на ЕС, надгражда тези ефекти с инициатива за подмяна на отоплителните уреди на домакинствата, които ползват твърдо гориво.

„През следващите  няколко години всички домакинства на територията на общината, които имат желание, ще могат да преминат към по-екологични методи на отопление, като е помислено и за хората в неравностойно положение“, каза още заместник-кметът.

Той допълни, че разходка из центъра води до обновената сграда на общинската администрация, напълно ремонтирания Дворец на културата, със запазения автентичен вид и архитектурни особености. А по линия на два проекта – „Интегриран градски транспорт“ и по ОП „Околна среда“ са закупени нови 13 автобуса на метан и пет електробуса. „Икономическите ползи са неизброими. Перник е център на инвестиционен интерес“, каза още Кръстев. Той посочи, че показателно е и нивото на безработица в момента, което за Перник е с два процента под националните показатели.

Основен проблем и приоритет е инициативата Перник да стане по-зелен, притегателен център за семейства и млади хора от други части на страната, а защо не е от чужбина, да имат възможността тук да се развиват професионално и икономически, каза още заместник-кметът. Той изтъкна, че жилищното строителство в общината отбелязва възход, което показва, че Перник е европейски град и се опитва да се възползва от всички възможности, които членството ни в ЕС предоставя.

Управителят на Областният информационен център в Перник Ирена Георгиева, представи постигнатите резултати за периода 2011-2023 година. Общият брой договори по европейски структурни инвестиционни договори в Югозападния район за периода 2014-2020 г. е 19 273, на обща стойност 11 309 185 211 лв. от които безвъзмездната финансова помощ е 8 063 647 317 лева. Общо бенефициентите са 15 138. За област Перник договорите са 669, на обща стойност 297 585 551 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 229 762 124 лева. Бенефициентите са 464.

С най-голям дял от усвоените средства са проектите по ОП „Околна среда“, следвани от Програмата за развитие на селските райони и ОП „Региони в растеж“.

През новия програмен период 2021-2027 г. по програмата „Развитие на човешките ресурси“ има сключени осем договора с обща финансова помощ за над 5 милиона лева. По програма „Храни и материално осигуряване“ са сключени пет договора с финансова помощ за над 1 милион 100 хил. лева.

„Нашата община е с богато културно-историческо наследство – имаме шест манастира, 10 църкви и два параклиса“, каза кметът на Земен Михаил Златанов. Той допълни, че ще се радва, ако могат с неговия екип да се похвалят след известно време, че са допринесли общината да бъде сериозен привлекателен туристически център.

„Направеното до момента не е достатъчно по отношение на инфраструктурата и сега сме в процес по проектиране. Разчитаме на европейските средства, за да постигнем нещата, заложени в програмата ни“, каза Златанов. Той допълни, че парите от бюджета са недостатъчни, поради което разчитат в голяма степен и на европейско финансиране.

Амбицията на община Брезник е да повиши качеството на живот на жителите си, каза заместник-кметът на Брезник Мария Добревска. Тя посочи, че благодарение на средствата от ЕС и европейските фондове са реализирани редица проекти на територията на общината. Сред тях е рекултивирането на сметището, подмяната на водопроводи в общината, санирането на жилищни и други обществени сгради.

По линия на културно-историческото наследство са възстановени манастири и църкви, предстои в новия програмен период да се кандидатства за финансиране на мегалитния храм-кладенец „Пусто гърло“, заедно с община в Италия, на чиято територия съществува подобен кладенец.

Добревска разказа, че „Къщата на маските“ в с. Кошарево, община Брезник, която представя обичаят „Сурова“, е реновирана по програмата за трансгранично сътрудничество и все още се радва на много посетители. В него има и работилница, където всеки гост може да се докосне до изработването на характерните за района маски.

Изабела Борисова  от Областната администрация в Перник посочи, че по този проект администрацията е била водещ партньор, заедно с градска община Цървени кръст в община Ниш, Сърбия. Договорът е сключен през 2016 г., а бюджетът по проекта е бил около 600 хиляди евро, от които за българска страна – около 330 хил. евро. Проектът е бил разработен  с цел балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия.

По друг проект на областната администрация по програмата за трансгранично сътрудничество са били отпуснати други около 600 хиляди евро по проект „Инвестиция в здравето и благоденствието на младите хора в българо-сръбския регион“. По проекта са били реновирани и обновени училищни сгради в Перник и спортните площадки в тях, като са били изградени умения за предприемачество, развитие на личностни качества у младите хора.

В конференцията участва участва и Майкъл Коларов – представител на Европейския политехнически университет в Перник. Студентите на университета са предимно чуждестранни, а вузът е единственият частен политехнически университет в България, акредитиран да обучава студенти в направленията „Информатика“, „Строителство“ и „Енергетика“.

С проекта „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, който БТА изпълнява с подкрепата на Европейската комисия, агенцията си поставя за цел да предоставя информация на широката общественост и да насърчава открит диалог относно политиката на сближаване на Европейския съюз и да представя резултатите на местно ниво и изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз.