Директорът на „Топлофикация Перник“ разясни ползите от преминаването на дистанционен отчет

Директорът на „Топлофикация Перник“ разясни ползите от преминаването на дистанционен отчет

Съвсем скоро предстои краят на отоплителен сезон 2023/2024 година, а както винаги – след спиране на отоплението топлинните счетоводители пристъпват към извършване на годишен отчет на всички клиенти, които са на прогнозен отчет, за да изготвят изравнителните  сметки.

„Все още голяма част от клиентите на „Топлофикация Перник“ са на прогнозни начисления и получават ежемесечно сметки, които се начисляват от фирмите за дялово разпределение на база на потреблението от предходния отоплителен сезон, което не е реално консумираната енергия за отопление и топла вода през съответния месец.  За разлика от останалите топлинни счетоводители в града, ние от „Топлофикация Перник“ още преди години успяхме да убедим всички нашите клиенти на топлинно счетоводство да преминат на реален месечен отчет и те получават ежемесечно фактури, отразяващи реалното им потребление без необходимост от изравнителни фактури. От години провеждаме информационни кампании, с които да убедим и останалите наши клиенти в ползите на преминаването към реален месечен отчет“, поясни инж. Чавдар Стойнев изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“.

Като друг недостатък на прогнозния отчет, освен необходимостта от изравнителни сметки, той посочи фактът, че често месечните и изравнителните сметките, са неразбираеми.

„Освен това нуждата от осигуряване на достъп на инкасаторите през деня, в работно време, също се оказва голямо неудобство за работещите ползватели на нашите услуги. А ако дори 5% от клиентите не са на място на някоя от двете дати посочени за отчет и се наложи допълнително посещение от отчетниците, се стига до  корекции във вече изпратените изравнителни сметки, които често водят до объркване от страна на клиентите, както и до излишно напрежение“, уточни инж. Чавдар Стойнев.

Като друг проблем на прогнозния отчет, който изтъкна директорът на топлофикационното дружество е риска от нерегламентирано използване на топлинна енергия за отопление и топла вода, който трудно може да бъде установен при подобен вид отчитане. Този проблем е напълно преодолян при дистанционния отчет.

Вече няколко години абонатите, ползващи услугата топлинно счетоводство на „Топлофикация Перник“,  са на реален месечен отчет и лично са се убедили в ползите, за които многократно множество енергийни експерти са обяснявали публично.

„Дистанционният месечен отчет е коренно различен от прогнозните начисления. При реалния отчет всеки месец абонатът вижда реално какво количество топлинна енергия потребява. Дори техническите проблеми в устройствата биха могли да се засекат по-лесно, тъй като ако не сме променили обичайното си потребление, а те показват нещо нетипично, ще потърсим веднага причината за проблема. Ако този януари е значително по-топъл от миналогодишния и сме намалили потреблението си, то веднага ще усетим промяна в сметката, а няма да чакаме изравнителната, в която ще бъде отразено нашето реално потребление“, подчерта  инж. Чавдар Стойнев.

 Директорът на дружеството посочи, че при дистанционния отчет не се налага и изготвяне на прогнозни сметки, които да следва да бъдат коригирани след извършване на годишния отчет.

„Аз и моите колеги постоянно съветваме всички клиенти да подменят водомерите, топломерите и топлинните разпределители с дистанционни, за да си осигурят удобство и комфорт! Напомням, че това е тяхно законово задължение и крайният срок, в който трябва да го изпълнят изтича през 2027 година“ ,допълни инж. Чавдар Стойнев.