РЗИ организира заседание на тема превенция на хроничните незаразни болести

РЗИ организира заседание на тема превенция на хроничните незаразни болести

По инициатива на Регионалната здравна инспекция, миналата седмица се проведе заседание на Областния програмен съвет за управление на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. Тя има за цел редуциране нивото на общите за хроничните незаразни болести рискови фактори: поведенчески, биологични и психосоциални, чрез намаляване на разпространението на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, подобряване на храненето и увеличаване на физическата активност.

В състава на Областния програмен съвет участват представители на РЗИ – Перник, РЗОК – Перник, лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, Български лекарски съюз, РУО – Перник, областна администрация, общинските администрации, Български червен кръст. Основната функция на този съвет е да взема решения по хода на развитието и реализация на отделните дейности на програмата, да внася предложения към различните обществени структури по програмни въпроси.

В хода на заседанието членовете на Областния програмен съвет се обединиха около идеята, че ограничаването на основните рискови фактори води до намаляване на смъртността и заболеваемостта от хронични незаразни болести, съответно и на тяхното бреме за обществото. Най-ефективният път за постигане на тази цел е профилактиката (превенцията), случваща се чрез общи координирани подходи и действия, каквито ще бъдат реализирани през 2024 г.

„Радващо за мен е, че на нашата покана откликнаха всички общини, много училища. Тази година стартираме една много силна кампания, която е по национална програма и е свързана с хроничните незаразни заболявания. За да илюстрирам опасността от тези заболявания ще кажа, че ежегодно в света умират над 2 милиона човека от такива болести. Става въпрос за сърдечно-съдовите, раковите и други такива заболявания. Целта на тази среща бе да акцентираме вниманието върху факторите, които предизвикват тези заболявания. Те са два вида- едните са модифицируеми, а другите-не. Ние искаме да акцентираме върху немодифицируемите- хранене, движение, превенция, профилактика. Нашата цел е точно тук да акцентираме. Всички общини ще се включат в тази инициатива. И общопрактикуващите лекари също, защото ранната диагностика е от важно значение. Кметовете също се включват активно, защото от съществено важно значение е младите хора да спортуват, а за целта е необходима съответната база. За мен е много радващо това, че кметовете подкрепиха тази инициатива. Дори се ангажираха да организират различни спортни инициатива- състезания и други, в които да се включат повече млади хора. Целта ни е да покажем на хората, че един такъм сериозен проблем, какъвто са незаразните болести може да бъде решен в голяма степен, ако имаме желание и амбиция затова“, заяви директорът на РЗИ д-р Александър Златанов.