Изпускат контролирано язовир „Студена“

Изпускат контролирано язовир „Студена“

Започна контролирано изпускане на язовир „Студена”, съобщиха от водоснабдителното дружество. Мярката е превантивна и се предприема, за да се осигури достатъчно свободен обем във водоема.

Над 23 млн. куб. метра е обемът на язовира към момента при капацитет от 25.2 млн. куб. м. В резултат на валежите и снеготопенето притокът е значително повишен и надвишава три и половина пъти разхода. Само за последните осем дни обемът на водоема е увеличен с над 2 млн. куб. м. За да не се стигне до залпови изпускания и наводнения по поречието на Струма, месечният график е променен след депозирано писмо от ВиК-Перник в МОСВ.

Контролирано се изпускат по 600 л/сек., като, съгласно изменението, обемът трябва да се поддържа в интервала от 23.2 до 24.2 млн. куб. м., утомниха от ВиК.