Община Перник ще кандидатства с проект за подобряване на улично осветление

Община Перник ще кандидатства с проект за подобряване на улично осветление

Подмяна на уличното осветление в крайните квартали на Перник и в още три населени места, планира Общината. Това става ясно от докладна записка, уведомяваща за намерението на общинската администрация да кандидатства за финансиране на проект по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. В документа, който е приет от Общинския съвет (ОбС), е записано, че проектът ще доведе до не по-малко от 30 процента икономия на електроенергия.

Новото улично осветление касае кварталите „Калкас”, „Църква“, „Могиличе“, „Бела вода” и „Ралица”, както и селата Кралев дол, Рударци и Студена. 

ОбС възложи на кмета на Перник Станислав Владимиров да създаде необходимата организация за разработване и подаване на проектната документация в срок. 

При одобрение на проекта, в продължение на пет години след реализацията му, ще се извършват ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация в размер на десет процента от действително получените по него средства.