Общината получава двуетажна сграда за архивни помещения

Общината получава двуетажна сграда за архивни помещения

По решение на правителството имот – публична държавна собственост става частна държавна собственост и се прехвърля в собственост на Община Перник за осигуряване на архивни помещения за нуждите на общинската администрация. Той се намира в квартал „Христо Смирненски“ в областния град и представлява двуетажна сграда със застроена площ 320 кв. м.

Поради отпаднала необходимост управлението на сградата се отнема от Министерството на образованието и науката.