КТ „Подкрепа“ настоява за отлагане на  либерализацията на пазара на електроенергия

 КТ „Подкрепа“ настоява за отлагане на  либерализацията на пазара на електроенергия

В условията на висока инфлация и неясноти относно енергийните цени, във връзка с протичащите геополитически конфликти, санкции и паралелно закриване на част от българската енергийна система (мини и ТЕЦ-ове), както и отчитайки равнището на доходите на домакинствата спрямо необходимата издръжка на живот и прогнозите за инфлационните процеси и ръста на доходите, КТ „Подкрепа“ предлага:

Отлагане на влизането в сила на либерализацията на цените за битови потребители с поне една година.

Ясно разписани и одобрени от социалните партньори планове за бъдещето на българската енергетика, работещите в сектора и цените на електроенергията, на база мощности, потребление, съхранение, внос.

Ясен механизъм за определяне на цената за всички битови потребители и начина на компенсиране на битовите потребители за преходния период между регулирани цени и борсови цени на електроенергията, който да защити максимално потребителите от чувствителен скок в цената.

Да се гарантира, че компенсациите са финансово обезпечени.

Премахване на автоматичния механизъм за увеличение на цената на електроенергията на база инфлация, който е в интерес единствено на доставчиците, но не и на потребителите.

 Цялата позиция на КТ „Подкрепа“ относно либерализация на пазара на електроенергия– премахване на регулираните цени за битови потребители и мотиви към предложенията, може да прочетете в прикачения файл.