Специална заповед на кмета на Перник за Сирни Заговезни. Какво забрани тя?

Специална заповед на кмета на Перник за Сирни Заговезни. Какво забрани тя?

Във връзка с провеждането на традиционния празник „Сирни Заговезни” днес, кметът на Перник Станислав Владимиров пусна заповед, с която се забранява:

Паленето на автомобилни гуми, пластмаси и използването на запалителни течности за разпалване на огъня и поддържане на горенето на огньовете (ритуални огньове), направени по повод празника „Сирни Заговезни”.

Направата на ритуални огньове върху общински тревни площи, както и в близост до жилищни сгради и други постройки, създаващи опасност от пожар. Извършването на обредните традиции, свързани със Сирни Заговезни следва да се осъществява контролирано и при непрекъснато наблюдение. Всички огнища трябва да бъдат загасени до 21.00 часа на 17.03.2024 г.

Паленето и гасенето на ритуалните огньове да се извършва при спазване на правилата за пожарна безопасност.

Струпването на автомобилни гуми на общински площи и образуването на нерегламентирани сметища.

За неспазването на настоящата заповед нарушителите носят отговорност съгласно Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Перник и Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Перник, в зависимост от извършеното нарушение. За нарушения от малолетни и непълнолетни ще се санкционират техните законни представители.

Контролни проверки по изпълнение на горните разпоредби ще бъдат извършвани от служители на звено „Общински инспекторат”, съгласно правомощията им.

Обявен е и телефон, на който се приемат сигнали на граждани за нарушение на заповедта.

о.