Болните деца от варицела в региона отново се увеличиха, твърдят от РЗИ- Перник
?????????????????????

Болните деца от варицела в региона отново се увеличиха, твърдят от РЗИ- Перник

Отново се увеличиха заболелите от варицела в областта, които са предимно деца. През изминалата седмица са регистрирани 23-ма болни, при  20 за предходната седмица. Най-много са болните деца на възраст 1-4 г. – 9. Следват възрастовите групи: 5-9 г. – 6; 10-14г.- 5; 30-34 г. – 1; 40- 44 – 1 и 60-64 г. – 1. Болните са от общините: Перник, Земен, Радомир и Брезник  и се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Засегнати са  колективите на: СУ „Темелко Ненков“ и СУ „Св. Константин Кирил Философ“ -Перник  ДГ “Слънце“ и ДГ „Радомирче“ – Радомир и ОУ „Христо Ботев“ – Батановци. Това информираха от Регионалната здравна инспекция.

Увеличили са се и заболелите от скарлатина. През седмицата са установени 4 болни, при нито един за предходната като всички са деца. Болните са от общините Перник и Радомир. Те са във възрастовите групи 1-4 г. – 2 и 5-9 г. – 2. Засегнати са колективите на: ДГ №11 „Знаме на мира“, ДГ „Радомирче“, ДГ №2 „Родолюбче“. Всички заболели се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

Добрата новина е, че намаляват болните от грип и остри респираторни заболявания в региона. През седмицата са регистрирани 54 болни, при 67 за предходната седмица. Заболеваемостта в областта през този период е 77,21%оо, при средна за страната 63,69 %оо към 11.03.2024 година.

През изминалата седмица е констатиран и 1 болен от туберкулоза. Става въпрос за мъж на 68 г. от с. Ковачевци, който е хоспитализиран и лекуван в СБАЛББ – Перник. Извършено е епидемиологично проучване и са уточнени контактните лица.

През периода е установен и 1 болен от хепатит С, при 2-ма за предходната седмица. Касае се за мъж на 42 г. от гр. Перник.

От РЗИ увериха, че  са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 116 проверки. От тях 43 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене.

В резултат на упражнения контрол, здравните инспектори са издали през седмицата 2 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и са съставили 1 акт.

И през изминалата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 132 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.