РДНСК- Перник направи проверка по случая с пропаднала земна маса в близост до жилищен блок

РДНСК- Перник направи проверка по случая с пропаднала земна маса в близост до жилищен блок

Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Перник направи проверка по случая с пропаднала земна маса в близост до жилищен блок

Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) в Перник е издала заповед за назначаване на техническа експертна комисия, която да установи причините, довели до свличане на земна маса от строително-изкопни дейности на улица „Юрий Гагарин“ в квартал „Мошино“.

Преди дни живеещи в сграда до мястото сигнализираха за пропадането чрез снимков материал във Фейсбук.

БТА отправи запитване до пресцентъра на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) в София за техен коментар по случая. Оттам заявиха, че при тях е постъпил сигнал от Сдружение на собствениците на блок 5, секция Б на 12 март т.г. В него се твърди, че има пропадане на площадка пред входа на блока и стоманобетонната ограда, която се намира на регулационната линия с имота в съседство. Според сигнала пропадането е вследствие на изкопни дейности в съседния имот.

Работна група от служители на РДНСК – Перник е извършила незабавна проверка на място. Установено е, че в УПИ V-6234 на ул. „Юрий Гагарин“ №4б, се изпълнява строеж на многофамилна жилищна сграда (с магазини и подземен паркинг) на основание, издадено от главния архитект на община Перник разрешение за строеж №404 от 8 септември 2023 г. и одобрен инвестиционен проект със същата дата.

От ДНСК информират, че строежът е четвърта категория, поради което контролът по време на строителството е изцяло в компетенциите на общинската администрация.

По данни на институцията при извършване на „вертикално укрепване“ на изкопа е предизвикано свличане на земни маси по западната част на откоса, вследствие на което са образувани пукнатини в намиращата се в близост тротоарна настилка около блока. В изпълнение на Наредба №1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството са съставени констативен протокол и констативен акт. Започнато е производство за обследване на аварията и е издадена заповед, с която са спрени всички строително монтажни работи, с изключение на необходимите мерки по укрепването на изкопите. Те са предписани от квалифицирано правоспособно техническо лице, с оглед локализиране на аварията и недопускане на допълнително увреждане на трети лица и съседни имоти, допълват от пресцентъра на ДНСК.